Historie

De 16 gårde

Landboreformen i slutningen af det 18. århundrede var årsagen til overgangen fra landsbyernes trygge dyrkningsfælleskaber til individuel agerbrug med ansvar for egen bedrift.

I Bredballe var jorden fæsterjord (dvs. brugsret mod modydelse) fra Tirsbæk gods, ejet af Kammerherre Christian von Benzon. Området var delt op på 16 gårde. Værdien af landbrugsjorden blev fastsat ud fra jordens areal og ydeevne og målt i tønder hartkorn (”hårdt korn”), altså brødkorn. Skovarealer blev værdisat ud fra antallet af svin, der kunne leve der.

Bredballe Lokalhistoriske forening har udgivet en række publikationer for at udbrede kendskabet til Bredballes historie, herunder to omhandlende de 16 gårde i Bredballe. Publikationerne er oplyst på deres hjemmeside og kan købes hos Vejle Stadsarkiv.