Hundeskov

Hundeskov

Ved udstykningen af landbrugsjord til etableringen af Bredballe Villapark i 1973/74, ønskede man at skabe et godt område at bo i, samtidig med at man ønskede at bevare noget af Danmarks smukkeste natur og gøre den til hvermandseje. Ved at undlade at inddrage de smukkeste arealer i bebyggelse blev de deklarerede friarealer i stedet tinglyst som et fællesgode på samtlige parceller inden for Grundejerforeningens område.

Friarealet syd for Kyst-,Neder- og Skovager er Grundejerforeningens største friareal. Området er kuperet og indeholder både åbne græsarealer samt Fredskov, hvoraf en del er indhegnet som hundeskov. Der er mange dejlige stier og udsigtspunkter – se oversigt over fredskov & friareal.

Hundeskoven, der grænser op mod Tirsbækskoven, er ca. 2 1/2 ha stor og har 3 ind/udgange.

Vi vil gerne gøre opmærksom på at hundeloven til enhver tid er gældende i hele området.