Ejerskifte/flytning

Kontingent / Ejerskifte / Flytning

Henvendelser vedrørende kontingent og ejerskifte rettes til kassereren,
som kan træffes mellem kl. 19 – 21 eller send en e-mail

E-mail:

kontingent@bredballe-villapark.dk

Oplysninger om:

Ved ejerskifte ønskes oplysning om nuværende ejers navn og adresse, den nye ejers navn og adresse, hvis denne ikke bosætter sig i vores område. Grundejerforeningen refunderer ikke kontingent ved flytning. Det ordner ny og gammel ejer gennem deres advokat. Kontingentet er for hele kalenderåret 1. januar til 31. december. Kontingentet opkræves hvert år med forfald den 1. maj.

Grundejerforeningen har tilbagevendende problemer ved automatisk kontigentopkrævning når ejendomme handles, idet sælger ofte ”glemmer” at afmelde kontigentopkrævning via PBS ved fraflytning. Dette betyder at opkrævning tilgår den tidligere ejer – og ikke den nye ejer. Husk derfor ved ejerskifte at afmelde PBS-betalingen – da der først kan tilbagebetales af kontigent, når ny ejer har betalt.

Kontingent: se under Regnskab 20xx (budgetforslag) for det pågældende år.
Kontinentet er p.t på følgende beløb kr. 850,-

Ved for sen betaling af kontingent, opkræver grundejerforeningen et gebyr i følge gældende lovgivning. Efter den anden udsendte rykker med gebyr overgives sagen til advokat.