Parkeringsforhold

Parkeringsforhold – jf. tinglyste deklarationer

Parkering af lastvogne, tankvogne og andre arbejdskøretøjer over 2500 kg samt campingvogne og lystbåde
i over 24 timer må ikke finde sted på parcellerne eller de tilstødende veje og torve. Dog kan parkering i længere tid af campingvogne og lystbåde tillades, når dette sker bag afskærmning, så de ikke kan ses fra offentligt tilgængelige arealer og i øvrigt ikke er til gene for de omboende.