Dialogmøde v/Overager

Hegnet mellem Overager og Juulsbjergvej

 

Vi inviterer derfor til dialogmøde mandag den 27.9.2021 kl 1830 på stien bagved Overager 36

Vi har efter afholdelse af den ordinære generalforsamling igangsat arbejdet med at se på hegnet mellem Overager og Juulsbjergvej.

Vi er bekendt med, at der er en rågekoloni i hegnet, som er voksende i antal reder og som ønskes fjernet.

Vi har med en skovfoged gennemgået hegnet mht. om der i det eksisterende hegn er bevaringsværdige træer. Der er mange sorter af træer i hegnet, men der er mange træer, der er i dårlig stand. De eneste bevaringsværdige træer er udvalgte egetræer.

Rent fagligt vil en nedtagning af hele hegnet pånær egetræer være den rigtige løsning. Dette vil give mulighed for genplantning til en overkommelig pris, idet de nedtagne træer vil kunne sælges til flis efter oplagring i 6-8 måneder på området.

Vi har brug for at høre dine forslag til hvordan området skal se ud i fremtiden mht. beplantning, trampede stier, opholdsområder mm.

 

Med Venlig hilsen

Skovudvalget

Generalforsamling 18. august 2021

GRUNDEJERFORENINGEN BREDBALLE VILLAPARK.

Indkalder hermed til ordinær generalforsamling

onsdag den 18. August 2021 kl. 19.30 i Bredballe sognegård, Kirkebakken 9, 7120 Vejle øst

Sankt Hans i 2021 aflyses

Sankt Hans i 2021 aflyses

Hvert år den 23. juni afholdes der Sankt Hans i Bredballe Villapark, men på grund af retningslinjerne i forbindelse med coronavirus aflyses arrangementet i år. Denne beslutning blev vurderet ud fra retningslinjerne i marts mdr.

Med venlig hilsen

Festudvalget

Skotsk højlandskvæg

Den 19. maj ved 17 tiden kom der 4 skotsk højlandskvæg til dyrefolden – de skal være hos os indtil midt oktober. Den yngste er født i marts 2021 og har sin mor med.
Det var herligt at ca. 50 mennesker inkl. mange børn, var mødt op for at byde dyrene velkommen – tak.
Med venlig hilsen
Grundejerforening Bredballe Villapark

 

 

Årets Affaldsindsamling 2021

Den 18. april, i det skønneste vejr, kom 13 medlemmer fra GFBV til Årets Affaldsindsamling.

Vi fordelte os på forenings fællesområder ved Smalager, Overager, og de grønne bakker ved Hundeskoven og Dyrefolden, samt ved legepladserne, og samlede en masse affald.
Familien fra Kornager 40, gjorde en særlig indsats og vandt “Affaldshelt” T-shirten samt gavekortet til P.A. Andersen.

Stor tak til alle.

Med venlig hilsen,
Grønt udvalg

Affaldsindsamling 2021.04

Igen i år deltager Grundejerforeningen i den landsdækkende affaldsindsamling, som er arrangeret af Danmarks Naturfrednings Forening i samarbejde med Vejle Kommune. Vi samler affald i ca. 1- 2 timer.

Dato: 18. april kl 11.00
Mødested: Tirsbæklegepladsen, hvor indsamlingsposerne udleveres.

Der er et gavekort  fra PA Andersen til den mest engagerede indsamler.
Børnefamilier er velkommen.

Som sædvanlig har vi fokus på grundejerforeningens fællesarealer.

Alle corona restriktioner skal respekteres.

 

Velmødt.
GFBV´s Grønt udvalg.

Legepladserne er igen åben

Legepladserne for Grundejerforeningen Bredballe Villapark er igen åben fra og med fredag den 29. maj.

Følg Sundhedsstyrelsens gode råd for at beskytte dig selv og andre mod smitte.