Ekstraordinær generalforsamling 26.09.2018

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 26. september 2018

kl. 19.30 Sognegården Bredballe Kirke.

 

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Beslutning om etablering af cykel- og gangsti på det grønne område nord for Smalager – se vedhæftet tegning.

Forslaget:

Vejle Kommune må anlægge, en af bestyrelsen godkendt cykel- og gangsti over det grønne område nord for Smalager. Stien ville være asfalteret og har en bredde på ca. 3 meter.

Baggrund.

Vejle Kommune har skrevet til bestyrelsen:

Projektet omfatter krydsningsheller på Juulsbjergvej ved Johannebjergparken samt ved Tirsbæk Bakker. Herudover opgraderes det eksisterende stisystem ved Hegnsgård og der anlægges en ny sti over Bredballe Villaparks grønne arealer til forbindelse med Johannebjergparken.

Anlæggelse af stien over GFBV´s grønne areal vil betyde, at det areal som stien bruger, bliver optaget som offentlig sti. Alle udgifter vil blive afholdt af Vejle Kommune, herunder evt. landinspektørudgifter for udskillelse af arealet i matriklen. Projektet gennemføres vederlagsfrit.”

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen.

Grundejerforeningen Bredballe Villapark

 

Vejle Kommune leverer vand til vores studer

Det er tørt i Bredballe – og der er ikke udsigt til regn. DMI fortæller, at vi har haft den varmeste juni i 26 år.
Vores søer er tørret ind og den naturlig kilde på bakken giver heller ingen vand. Grønt udvalg har aftalt levering af vand fra Vejle Kommune. Der kommer til at stå en kæmpe vandbeholde ved dyrefolden hvorfra  dyrenes trug kan påfyldes.
Grønt udvalg.

Petanque banen indviet

Legepladsen ved Tirsbækvej har fået en helt ny petanquebane, som blev indviet søndag den 24. juni 2018.

Grundejerforeningen Bredballe Villapark håber, at banen vil blive flittigt brugt, og ser frem til at folk mødes til ad hoc turneringer eller måske på fast ugentlige dage.

Banen kan ikke reserveres på forhånd – det er først til mølle princippet.

Med venlig hilsen

Legepladsudvalget

Skt. Hans fest 2018

Den 19. juni 2018 har TREKANTBRAND udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at afbrændingsforbuddet ophæves med virkning fra og med den 19. juni 2018.

Sammen med ophævelsen af forbuddet er der dog blevet indført en række afstandsmæssige krav i forbindelse med afbrænding af dette års Sankt Hans bål.

Der er således bl.a. fastsat et krav om, at bålet skal være ”60 meter fra let antændelige markafgrøder”(det såkaldte afstandskrav).

Området, hvor vi samles til Sankt Hans med spejdernes aktiviteter, musik osv., vil være nyslået, og det tørre græs vil ligge over det hele. Placeringen af vores Sankt Hans bål betyder, at vi ikke vil kunne opfylde afstandskravet.

Selv om der således i år ikke vil være mulighed for at samles om bålet og sende heksen til Bloksbjerg, opfordrer Grundejerforeningen alle til at møde op som vanligt. Lad os hilse på hinanden, støtte op om spejdernes aktiviteter, hilse på køerne, ønske hinanden en god sommer og nyde vores enestående område og glæde os over den smukke udsigt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tryk her for at læse mere om Skt. Hans fest

Så kom studene

Så kom studene, der er 4 og ikke 5 stk. som tidligere oplyst. De er 2 år, og derfor meget større end dem vi havde sidste år.

 

Alt gik godt og de er meget glade for det store flotte område, og det hele skulle undersøges. De fandt straks de 2 søer i bundet af området og gik i gang med at drikke.

 

Bagefter gik de op til kilden og tørsten blev lige efterslugt.

 

Varme sommerhilsner fra
GFBV/ Grønt udvalg

Hegn omkring dyrefolden

Det meget gamle hegn omkring dyrefolden er blevet fjernet. Et nyt el hegn forventes på plads inden for de næste 14 dage.
Derefter er folden klar til sommer afgræsning med kreaturer ligesom vi plejer at gøre.

Generalforsamling 2018

Indkalder hermed til ordinær generalforsamling

 

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:30 i

Sognegården

Kirkebakken

7120 Vejle Øst

 

Kopassere inviteret til kaffe

Tirsdag den 24. oktober på en regnfuld og forblæst eftermiddag kom Gårdejer Erling Madsen og hentede sine 5 stude hjem til gården i Stubdrup.
Studene kom løbende op ad bakken, da de hørte traktoren nærme sig vores dyrefold.
Først på eftermiddagen var Kopassere inviteret til kaffe ved folden – det var dog hurtig overstået, vejret indbød ikke til at stå stille ret længe.

 

 

Så er afgræsningssæsonen slut for i år.
Der er så mange mennesker, der har glædet sig over at kunne kom så tæt på disse fredelige dyr, og det har været en fornøjelse at se hvordan de pynter på landskabet samtidig med, at de udfører den allerbedste naturpleje på området.
De grønne områder syd for Nederager og Kystager er beskyttet natur under §3 i Naturbeskyttelsesloven.

Historisk set er det først og fremmest husdyrenes afgræsning, der har opretholdt den lysåbne naturtype som vore overdrevsområder syd for Nederager og Kystager er gode eksempler på.
For overdrevene er afgræsning stadig den mest praktiske og velegnede form for naturpleje. Dyrenes afgræsning er med til at fjerne næringsstoffer, og skaber den variation i plantedække og næringsstoffordeling, som er med til at gøre overdrevet så artsrigt. Et overdrev med mange sjældne planter og insekter skal afgræsses af dyr som er skånsomme overfor disse. Oftest er kvæg de mest velegnede til at vedligeholde græsning på artsrige overdrev.

I løbet af sommeren 2017 har vi været udfordret mht vandforsyning til dyrene, men nu hvor der ergravet to vandhuler i bunden af folden, håber vi at vandforsyningen er sikret.