Foreningens dyrefold

De skotsk højlands kvæg som har afgræsset i foreningens dyrefold siden maj i år blev hentet hjem den 1. oktober. Dyre ejeren kunne se at de to kalve fra henholdsvis marts og april 2022 havde virkelig haft det godt.

Skov i Bredballe Villapark

Til medlemmer til skov i Bredballe Villapark Grundejerforening

Til orientering – august 2022

Vi sætter stor pris på at vore områder passes og nødvendige opgaver løses. I forlængelse af vor orientering fra juni 2022 er vi nu kommet til udførelsen af flis knusning af de opskårne træer de er oplagret forenden af Kystager/Nederager.

Hvis der ikke sker noget uventet vil flisningen blive foretaget tirsdag den 23.8. eller lige herefter.

Der vil være meget støj, når selve arbejdet udføres. Vi håber på forståelse herfor.

Med venlig hilsen

Jan Knudsen

Formand for skovudvalget

Bredballe Villapark Grundejerforening

Gæst i hundeskoven

Kære gæst i hundeskoven

Hundeskovens træer bliver udtyndet i perioden fra 27.6 og ca. 14 dage frem. Vejret kan medføre ændringer i tidsplanen.

Det er store maskiner der kører rundt og derfor vil hundeskoven blive åbnet for ind og udkørsel inden 27.6.

Hegnet og lågerne til hundeskoven vil først blive reetableret i starten af august.
Mens arbejdet udføres med maskiner i skoven, må der ikke være andre personer og hunde i skoven af sikkerhedsmæssige årsager.

Vi ser frem til en rigtig god hundeskov for fremtiden.

Med venlig hilsen

Jan Knudsen
Formand skovudvalget

Gæst til skoven

Kære gæst til skoven i Bredballe Villapark

Der bliver lukket for offentlig adgang i perioden 27.6 og ca. 14 dage frem. Vejret kan give ændringer i tidsplanen.
Området der arbejdes i er Hundeskoven og på stien op Billensteinsvej.
Stien der går fra panoramaskoven til højstrupvej lukkes, så der er ind-og udgang til Højstrupvej.
Stien fra Tirsbæk der går udenfor hundeskoven, vil blive lukket, så der er udgang til det grønne areal, hvor man kan følge kanterne til skoven op til Kystager eller dyrefolden. Kortvarigt vil stien blive lukket fra start af hundeskoven, mens udtynding i Hundeskoven pågår.

Med venlig hilsen

Jan Knudsen
Formand for skovudvalget

 

Lilla markering er de lukkede stier. Hele hundeskoven udtyndes og er lukket i den periode

Skotsk Højlandskvæg

Den 14. maj kom 5 Skotsk Højlandskvæg til vores dyrefold. De skal afgræsse i folden i de næste 5 måneder.

Dyrene tilses hver dag af et frivilligt korps kopassere.

Der er to køer, en stud og to kalve, som alle har navne.

Ko nr. 448 Kora

Ko nr. 041  Dorte

Studen  nr. 740 Sigur

Kalvene, som er født i henholdsvis marts og april i år, nr. 768  er Thelma og nr. 752 er Thyra.

Regulering af rågeunger

Regulering af rågeunger 1. maj til 15. juni 2022

Grundejerforeningen vurderer, at støjen er af et omfang, så den udgør fare for menneskers sundhed i hegnet mellem Overager og Juulsbjergvej samt i hegnet mellem Tirsbæk legepladsen og Tirsbækvej. Vi har derfor søgt og fået tilladelse til at regulere rågeunger udenfor reden i perioden 1. maj til 15. juni.

I vil derfor i denne periode kunne møde jægere med salonriffel, der på sikker vis vil foretage denne regulering.

Oversigtskort for regulering af råger 2022

 

Bestyrelsen

Affaldsindsamling 2022

Affaldsindsamling 2022.
Lørdag den 2. april kl 10.00
Mødested. Tirsbæklegepladsen.
Poser til indsamling udleveres. Vi har fokus på vores fællesarealer.
Gavekort til den mest engageret.
 
Vel mødt, Grønt Udvalg.