Udvalg

BREDBALLE VILLAPARK UDVALG

Medlemmer i bestyrelsen

Medlemmer

GRØNT UDVALG

Mail: groentudvalg@bredballe-villapark.dk

 • Inger Rosendahl Hedelund
 • Kim Bøjstrup
 • Søren Roland.

LEGEPLADSUDVALG

Mail: legepladsudvalg@bredballe-villapark.dk

 • Martin Vendelbo
 • Søren Olesen.
 • Pia Christensen

SKOVUDVALG

 • Jan Knudsen
 • Søren Olesen.
 • Inger Rosendahl Hedelund
 • Martin Vendelbo

Mail: skovudvalg@bredballe-villapark.dk

TEKNISK UDVALG

Mail: tekniskudvalg@bredballe-villapark.dk

 • Søren Roland
 • Kim Bøjstrup

FESTUDVALG

 • Pia Christensen
 • Martin Vendelbo

HJEMMESIDE UDVALG

 • Jan Knudsen
 • Martin Vendelbo