Levende hegn generelt

Levende hegn generelt – jf. tinglyste deklarationer

På parcellerne må i en bredde af 3,0 m. fra hoved- og samlestier, boligveje og torve ikke etableres nogen form for hegn, bortset fra spredt busk- eller træbevoksning. Evt. hegn mod fordelings- og stamveje skal være levende hegn og koordineres således, at samme plantetype anvendes i hele vejsidens længde.