Matrikelkort

Matrikelkort

Fællesarealer er de arealer, der ligger mellem bebyggelserne, og som ejes af de respektive
gadelaug (markeret med grønt på matrikelkortet).

Det er ikke alle gadelaug i Grundejerforeningen som er fungerende, og Grundejerforeningen
opbevarer skøderne for disse.

Friarealer er de arealer, der er tinglyst som et fællesgode på samtlige parceller indenfor
Grundejerforeningens område (markeret med gult på matrikelkortet).

Størrelsesforhold 1 : 2000

Størrelsesforhold 1 : 4000