Stier/bænke/affaldsspande

Stisystem

Hele Bredballe-Villaparks bebyggede område er forbundet via et belyst stisystem. Tunneller gør det muligt at krydse de mere trafikerede veje såsom Storager og Skelvangen.

I nord/syd gående retning er der en gennemgående sti langs Storager, og i øst/vest gående retning er der  mellem Bjerreager og Snareager en gennemgående sti, der fører helt til Hældagervej.

Bænke & Bord/Bænkesæt

I området er der placeret en del bænke og bord/bænkesæt. Bord/Bænkesættene, markeret med blå punkter på oversigtskortet,  er hovedsagligt placeret på legepladser og fællesarealer. Bænkene, markeret med sorte punkter, er placeret langs stierne.

Download oversigt over bænke og borde

Download

Borde og bænke

Affaldspande

Efter nedlæggelse af mange af busholdepladserne og dermed også skraldespande, besluttede bestyrelsen i 2013 at opsætte 10 skraldespande som forsøgsordning for at se om mængden af henkastet affald kunne minimeres. Ordningen blev taget godt imod og er sidenhen blevet permanent. Der er nu 18 affaldspande i Villaparken. De tømmes hver 14 dag i ulige uger.

Download oversigt over affaldsspande

Download

Affalds-spande