Bestyrelse

Bestyrelsen

Formand
Kim Bøjstrup
Nederager 18
Tlf. 2249 6684

Formand for legepladsudvalget
Martin Degn Vendelbo
Klokkeager 16
Tlf. 2290 8440

Kasserer, Kontingent, Sekretær
Pia Christensen
Overager 24
Tlf. 4078 5692

Formand for skovudvalget
Søren Olesen
Klokkeager 10
Tlf.  2880 6406

Næstformand og formand for grøntudvalg
Inger Rosendahl Hedelund
Skovager 21
Tlf. 2860 4670

Formand for tekniskudvalg
Søren Roland
Klokkeager 20
Tlf. 6066 2736

Bestyrelsesmedlem
Torben Hansen
Husager 1
Tlf. 2860 0348