Græsslåning af fællesarealer

Plan for græsslåning af fællesarealer

 

Generelt klippes de af grundejerforeningen ejede græsarealer hver anden uge i vækstsæsonen.

Kommunen klipper egne græsarealer efter denne plan.