Generalforsamling

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Normalt afholdes generalforsamlingen i Sognegården på Kirkebakken.

Generalforsamlingen indkaldes i dagspressen med 4 ugers varsel samt ved fremsendelse af brev til hvert enkelt medlem med 8 dages varsel og indkaldelsen til medlemmerne skal indeholde dagsordenen, det reviderede årsregnskab samt de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Indkaldelsen vil også blive postet her på hjemmesiden som en nyhed samt blive fremsendt til de medlemmer der har tilmeldt sig Nyhedsmail.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden på dennes bopæl senest 3 uger før generalforsamlingen.

Foreningens regnskab skal senest 14 dage før generalforsamlingen ligge til eftersyn hos kassereren. Nærmere aftale om eftersyn træffes med kassereren.