Storskrald og haveaffald

Storskrald og haveaffald

De enkelte parceller har pligt til at holde parcellen i en sådan stand, at den fremtræder som en almindelig have.  Affaldsbeholdere o.l. skal anbringes eller afskærmes, så de ikke er synlige fra arealer tilgængelige for offentligheden, og i øvrigt placeres således at de ikke er til ulempe for de omboende.

Alle former for affald – også haveaffald – må ikke dumpes i skovbunden, i skel eller på fællesarealer.  I tidsrummet fra den 1. oktober til den 1. februar er det som nabo til skoven tilladt, at nedfaldne blade fra skovens træer indsamles og spredes i et tyndt lag i skovbunden.

Affaldsspandene ved fællesarealerne tømmes hver anden uge i lige uger.

Når du bor i Vejle Kommune, afhentes dit storskrald, pap og papir, haveaffald og den gule kasse til problemaffald 12 gange om året. Læs mere her