Fredskov

Fredskov

Grundejerforeningen Bredballe Villapark råder over en række skovområder, som er kategoriseret som Fredskov. Fredskov er en betegnelse for en skov, der består af højstammede træer, og som er omfattet af Skovloven. Skovloven har til formål at bevare og værne om de danske skove.

I fredskoven er der en række stier, som skovens brugere frit kan benytte – se oversigt. Hunde og hundeejere er velkommen i fredskoven på de etablerede stier og endvidere velkommen til at benytte sig af den indhegnede hundeskov, der grænser op mod Tirsbæk skov, idet Hundeloven til enhver tid gældende i hele området.

Skoven inspiceres årligt af Skovdyrkerforeningen, for at sikre at Fredskoven drives korrekt i forhold til Skovloven. Skovudvalget ønsker at Fredskoven skal fremstå pæn og fremme et lyst og venligt miljø med udsigtspunkter. Fredskoven reguleres ud fra et ønske om at fastholde det oprindelige skovareal og sikre, at skoven ikke vokser sig til gene for grundejerforeningens medlemmer. Reguleringen foretages ligeledes for at en formindskelse af Grundejerforeningens grønne arealer undgås.

I november 2015 godkendte Bestyrelsen en 10 årig skovplan, der skal sikre en langsigtet og vedvarende balance mellem skovlovens ordlyd, medlemmernes bedste samt en løbende vedligeholdelse af Fredskoven.

Skovplanen kan læses her, samt det dertil hørende detaljerede oversigtskort.