Kontakt

Kontakt

Henvendelser som ønskes behandlet af bestyrelsen skal være skriftlige, med navn og adresse på afsender.
Henvendelsen sendes til formanden eller til rette udvalg.

E-mail adresser:
Formanden
Grønt Udvalg
Skovudvalg
Legepladsudvalg
Festudvalg
Teknisk Udvalg

Henvendelser vedrørende kontingent og ejerskifte – se nærmere info her