Grønne områder

Grønne områder

 

Friarealer

Ved udstykningen af landbrugsjord til etableringen af Bredballe Villapark i 1973/74, ønskede man at skabe et godt område at bo i, samtidig med at man ønskede at bevare noget af Danmarks smukkeste natur og gøre den til hvermandseje. Ved at undlade at inddrage de smukkeste arealer i bebyggelse blev de deklarerede friarealer i stedet tinglyst som et fællesgode på samtlige parceller inden for Grundejerforeningens område.

Grundejerforeningen har således flere friarelaer (markeret gult på matrikelkort), heraf fire store:

  1. Friarealet syd for Kyst-,Neder- og Skovager er Grundejerforeningens største friareal. Området er kuperet og indeholder både Fredskov, hvoraf en del er indhegnet som hundeskov og åbne græsarealer. På stien syd for Skov- og Nederager kan man nyde udsigten til fjorden, Vejle Fjordbroen, Munkebjergskoven samt Fyn, og stien fortsætter langs dyrefolden med kreaturer videre til skoven. Området syd for Kystager benyttes i foråret som samlingspunkt for den årlige Skt. Hans aften, hvor Grundejerforeningen sørger for bål og underholdning. Om sommeren er græsset slået i stier, så man kan færdes i hele området, og om vinteren skaber terrænet de perfekte rammer for forskellige vintersportsaktiviteter af varierende sværhedsgrad. Se oversigt over stier for et overblik over de mange stier, der er etableret i området. Fra bunden af kælkebakken kan man fortsætte gåturen ind i Tirsbækskoven  til Tirsbæk slot og videre derfra til stranden.
  2. Ved Tirsbækvejen ligger områdets største legeplads, og indeholder legeredskaber for alle aldersgrupper, svæve- og tarzanbane, samt fodboldbaner. Se nærmere info under legepladser.
  3. Mellem Snareager og Kornager er der et mindre areal, der benyttes leg og boldspil.
  4. Nord for Smalager er der et stort åbent areal, der benyttes til en mindre legeplads, fodboldbane og bmx bane.

Fællesarealer

Fælles arealer er de arealer, der ligger mellem bebyggelserne, og ejes af de respektive gadelaug
(markeret med grønt på matrikelkort). Det er ikke alle gadelaug i Grundejerforeningen som er fungerende
og Grundejerforeningen opbevarer skøderne for disse.