Opråb

OPRÅB: Vi må igen opfordre til, at ejere af hunde, der går tur i vores område, tager hundenes efterladenskaber med sig. I yderste konsekvens vil det resultere i, at vi ikke kan få slået græs på de berørte arealer.

 

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Bredballe Villapark

Indbydelse til Skt. Hans fest

INDBYDELSE TIL ÅRETS SKT. HANS FEST 2023

Fredag d. 23/6 fra kl. 19:30 på friarealet ved Kystager.

Livemusik og forfriskninger fra kl. 19:30.

Kom og være med til en rigtig hyggelig aften også selvom der ikke kan tændes bål grundet afbrændingsforbud.

 

KUN FOR BØRN:

Vær med i heksekonkurrencen!

Præmier til årets flotteste og ”grimmeste” heks.

 

Med venlig hilsen

Grundejerforening Bredballe Villapark

 

 

 

Orientering omkring træarbejder

Orientering omkring træarbejder i Grundejerforeningen Bredballe Villapark.

Skovudvalget har været i gang med at løse resten af opgaverne fra 2022, idet vejret har været meget tørt og det har været muligt at køre større skovmaskiner ind i områderne.

Det vi har fået løst, er følgende:

Poppeltræerne – Smalager/ Juulsbjergvej
Træerne skulle jf. generalforsamlingsreferatet 2023 blive beskåret. Hvilket ville være at de skulle saves ned i højden. Da skovfolkene starter med opgaven, oplyser de, at det er bedst, at træerne tages helt ned. Vi er godt klar over at naboerne til Poppeltræerne gerne vil have træer til at være en del af et støjværn. En genplantning og af hvilke træsorter, ser grøntudvalget på.

Hundeskoven
Hundeskoven blev kun delvist udtyndet i 2022 pga. regnvejr. Vejret har også her givet mulighed for at udføre den resterende udtynding. Dette er nu gennemført og der er basis for at skovens træer kan udvikle trækronerne. Stierne forventes at bliver mere tørre ligesom det er muligt at kunne gå udenfor stierne i det meste af hundeskoven.

Skovområder mellem hundeskov og panoramaskov
Vi har nu gennemført udtynding i de 2 små skovområder, herunder inde i dyrefolden. Skovenes træer vil udvikle kronerne. Læg mærke til at der faktisk er egetræer som tidligere har stået gemt blandt andre træer.

Panoramaskoven
Skovudvalget skulle løse opgaven med at sikre lys til skovbunden i fra den syd og vestlige kant til skoven for at fremme udviklingen i de selvsåede træer, som nu kan ses vokse op, de steder der kommer lys til skovbunden.

Vi har valgt er tage toppen af træerne idet skovmaskinen kunne udføre dette uden risiko for naboer til skoven. Dette er af hensyn til, at der ikke skal være indkig i private haver fra stien igennem panoramaskoven eller naboerne på Skovager og Vangeager.

Herudover skulle skovudvalget sikre, at de bevaringsværdige egetræer fik gode vækstbetingelser, og her fjerne de omkringstående træer. Når der satses på egetræer, er det bl.a. fordi der er 4 gange, så mange insektarter tilknyttet et egetræ end bøgetræ. Hasseltræerne skulle fjernes, idet de sender masser af frø til bunden af skoven og vil i fremtiden udkonkurrere bøge og egetræernes selvsåede træer. Der er plantet egetræer, som nu er godt på vej op i den del af skoven og som derved sikres optimale vækstbetingelser.

Panoramaskovens bøgetræer har det mere skidt nu end skovudvalget har haft kendskab til.
I forbindelse at fritlægge egetræer med nedlægning af de tæt omkringstående bøgetræer troede vi, at det var sunde bøgetræer. Alle blev overrasket over at se råd i kernen af bøgetræerne.

Når der er kommet råd til kernen af bøgetræerne, har skovfolkene vurderet, at det kan henføres til en forkert opstamning af træerne for 10-15 år siden.
Der er nedtaget 3 større bøgetræer som skovfolkene vurderer som kritiske træer. Dette blev bekræftet ved nedlægningen dels med kraftig lugt af råd, samt det synlige bevis i roden af træerne.

Kritiske træer vil altid blive nedtaget uden diskussion. Når vi får kendskab til kritiske træer, vil grundejerforeningen ikke være dækket af vor forsikring, såfremt der sker skade på fremmed ejendom.

Skovudvalget gennemgår de resterende træer i Panoramaskoven mht. at få en vurdering af hvor kritisk træerne er. Der foretages en gennemgang med vor skovfoged fra Skovdyrkerne.

Flisning
Flisning er planlagt til at blive startet op i denne uge og til det er færdigt, der flises først i Panoramaskoven og derefter bagved Kystager.

Jan Knudsen
Formand skovudvalget

Foreningens dyrefold

De skotsk højlands kvæg som har afgræsset i foreningens dyrefold siden maj i år blev hentet hjem den 1. oktober. Dyre ejeren kunne se at de to kalve fra henholdsvis marts og april 2022 havde virkelig haft det godt.

Skov i Bredballe Villapark

Til medlemmer til skov i Bredballe Villapark Grundejerforening

Til orientering – august 2022

Vi sætter stor pris på at vore områder passes og nødvendige opgaver løses. I forlængelse af vor orientering fra juni 2022 er vi nu kommet til udførelsen af flis knusning af de opskårne træer de er oplagret forenden af Kystager/Nederager.

Hvis der ikke sker noget uventet vil flisningen blive foretaget tirsdag den 23.8. eller lige herefter.

Der vil være meget støj, når selve arbejdet udføres. Vi håber på forståelse herfor.

Med venlig hilsen

Jan Knudsen

Formand for skovudvalget

Bredballe Villapark Grundejerforening

Gæst i hundeskoven

Kære gæst i hundeskoven

Hundeskovens træer bliver udtyndet i perioden fra 27.6 og ca. 14 dage frem. Vejret kan medføre ændringer i tidsplanen.

Det er store maskiner der kører rundt og derfor vil hundeskoven blive åbnet for ind og udkørsel inden 27.6.

Hegnet og lågerne til hundeskoven vil først blive reetableret i starten af august.
Mens arbejdet udføres med maskiner i skoven, må der ikke være andre personer og hunde i skoven af sikkerhedsmæssige årsager.

Vi ser frem til en rigtig god hundeskov for fremtiden.

Med venlig hilsen

Jan Knudsen
Formand skovudvalget

Gæst til skoven

Kære gæst til skoven i Bredballe Villapark

Der bliver lukket for offentlig adgang i perioden 27.6 og ca. 14 dage frem. Vejret kan give ændringer i tidsplanen.
Området der arbejdes i er Hundeskoven og på stien op Billensteinsvej.
Stien der går fra panoramaskoven til højstrupvej lukkes, så der er ind-og udgang til Højstrupvej.
Stien fra Tirsbæk der går udenfor hundeskoven, vil blive lukket, så der er udgang til det grønne areal, hvor man kan følge kanterne til skoven op til Kystager eller dyrefolden. Kortvarigt vil stien blive lukket fra start af hundeskoven, mens udtynding i Hundeskoven pågår.

Med venlig hilsen

Jan Knudsen
Formand for skovudvalget

 

Lilla markering er de lukkede stier. Hele hundeskoven udtyndes og er lukket i den periode