Dialogmøde v/Overager

Hegnet mellem Overager og Juulsbjergvej

 

Vi inviterer derfor til dialogmøde mandag den 27.9.2021 kl 1830 på stien bagved Overager 36

Vi har efter afholdelse af den ordinære generalforsamling igangsat arbejdet med at se på hegnet mellem Overager og Juulsbjergvej.

Vi er bekendt med, at der er en rågekoloni i hegnet, som er voksende i antal reder og som ønskes fjernet.

Vi har med en skovfoged gennemgået hegnet mht. om der i det eksisterende hegn er bevaringsværdige træer. Der er mange sorter af træer i hegnet, men der er mange træer, der er i dårlig stand. De eneste bevaringsværdige træer er udvalgte egetræer.

Rent fagligt vil en nedtagning af hele hegnet pånær egetræer være den rigtige løsning. Dette vil give mulighed for genplantning til en overkommelig pris, idet de nedtagne træer vil kunne sælges til flis efter oplagring i 6-8 måneder på området.

Vi har brug for at høre dine forslag til hvordan området skal se ud i fremtiden mht. beplantning, trampede stier, opholdsområder mm.

 

Med Venlig hilsen

Skovudvalget

Udgivet i Ikke kategoriseret.