Skotsk Højlandskvæg

Den 14. maj kom 5 Skotsk Højlandskvæg til vores dyrefold. De skal afgræsse i folden i de næste 5 måneder.

Dyrene tilses hver dag af et frivilligt korps kopassere.

Der er to køer, en stud og to kalve, som alle har navne.

Ko nr. 448 Kora

Ko nr. 041  Dorte

Studen  nr. 740 Sigur

Kalvene, som er født i henholdsvis marts og april i år, nr. 768  er Thelma og nr. 752 er Thyra.

Regulering af rågeunger

Regulering af rågeunger 1. maj til 15. juni 2022

Grundejerforeningen vurderer, at støjen er af et omfang, så den udgør fare for menneskers sundhed i hegnet mellem Overager og Juulsbjergvej samt i hegnet mellem Tirsbæk legepladsen og Tirsbækvej. Vi har derfor søgt og fået tilladelse til at regulere rågeunger udenfor reden i perioden 1. maj til 15. juni.

I vil derfor i denne periode kunne møde jægere med salonriffel, der på sikker vis vil foretage denne regulering.

Oversigtskort for regulering af råger 2022

 

Bestyrelsen

Affaldsindsamling 2022

Affaldsindsamling 2022.
Lørdag den 2. april kl 10.00
Mødested. Tirsbæklegepladsen.
Poser til indsamling udleveres. Vi har fokus på vores fællesarealer.
Gavekort til den mest engageret.
 
Vel mødt, Grønt Udvalg.

Til naboer til skov for GFBV

Til naboer til skov for Bredballe Villapark Grundejerforening

Til orientering Bredballe, november 2022

Vi sætter stor pris på et godt naboskab, og derfor vil vi orientere jer om de opgaver, vi skal i gang med.

Opgave 1 – 3 bøgetræer

Vi har 3 bøgetræer (på den østlige kant i Panoramaskoven mellem Skovager og Højstrupvej), der i forbindelse med udstykningen af Højstrupvej blev reduceret i muligheden for en fortsat udvikling i rodnettet. Vor skovfoged har oplyst, at nu er tiden kommet til et få træerne taget ned. Dette gøres ved topkapning af 2 meget professionelle topkapper, der tillige arbejder for Banedanmark, når vanskelige træer på banestrækninger skal tages ned.

Dette arbejde vil blive gennemført med forventet opstart indenfor de kommende 14 dage.

Når tæerne tages ned, vil grene blive lavet til flis og stammen vil blive skåret i forskellige længder, stammen bliver liggende i skovbunden til styrkelse af biodiversiteten i skoven. Den flis der laves, er I velkomne til at hente i sække / trillebør inden jul.

Opgave 2 – 3 asketræer og 1 bøgetræ

Vi har i den øvrige Panorama Skov i området syd for Skovager, 3 asketræer der har en hældning mod syd ovenfor Tirsbjergvej og et udgået bøgetræ i det sydvestlige hjørne ud for Skovager mod Fjordtoften.

Træerne bliver trukket ned med wire i fuld længde og skåret op til brug for biodiversiteten i skovbunden.

Der er ingen umiddelbar risiko for at træerne vælter, hvorfor dette arbejde bliver udført, når vor leverandør har fuldendt plantesæsonen. Arbejdet forventes udført i december eller i starten af det nye år, når vejret tillader det.

 

Med venlig hilsen

Formand for skovudvalget

Jan Knudsen

Bredballe Villapark Grundejerforening

De Skotske Højlandskvæg

De Skotske Højlandskvæg, som har afgræsset på forenings dyrefold ved Kystager siden foråret, blev hentet hjem den 31.10.2021.
Dyrene har haft det godt – og vi glæder os allerede til, at de kommer igen til maj næste år.

 

Tak til alle kopasserne!

Grønt udvalg

 

Dialogmøde v/Overager

Hegnet mellem Overager og Juulsbjergvej

 

Vi inviterer derfor til dialogmøde mandag den 27.9.2021 kl 1830 på stien bagved Overager 36

Vi har efter afholdelse af den ordinære generalforsamling igangsat arbejdet med at se på hegnet mellem Overager og Juulsbjergvej.

Vi er bekendt med, at der er en rågekoloni i hegnet, som er voksende i antal reder og som ønskes fjernet.

Vi har med en skovfoged gennemgået hegnet mht. om der i det eksisterende hegn er bevaringsværdige træer. Der er mange sorter af træer i hegnet, men der er mange træer, der er i dårlig stand. De eneste bevaringsværdige træer er udvalgte egetræer.

Rent fagligt vil en nedtagning af hele hegnet pånær egetræer være den rigtige løsning. Dette vil give mulighed for genplantning til en overkommelig pris, idet de nedtagne træer vil kunne sælges til flis efter oplagring i 6-8 måneder på området.

Vi har brug for at høre dine forslag til hvordan området skal se ud i fremtiden mht. beplantning, trampede stier, opholdsområder mm.

 

Med Venlig hilsen

Skovudvalget

Generalforsamling 18. august 2021

GRUNDEJERFORENINGEN BREDBALLE VILLAPARK.

Indkalder hermed til ordinær generalforsamling

onsdag den 18. August 2021 kl. 19.30 i Bredballe sognegård, Kirkebakken 9, 7120 Vejle øst

Sankt Hans i 2021 aflyses

Sankt Hans i 2021 aflyses

Hvert år den 23. juni afholdes der Sankt Hans i Bredballe Villapark, men på grund af retningslinjerne i forbindelse med coronavirus aflyses arrangementet i år. Denne beslutning blev vurderet ud fra retningslinjerne i marts mdr.

Med venlig hilsen

Festudvalget

Skotsk højlandskvæg

Den 19. maj ved 17 tiden kom der 4 skotsk højlandskvæg til dyrefolden – de skal være hos os indtil midt oktober. Den yngste er født i marts 2021 og har sin mor med.
Det var herligt at ca. 50 mennesker inkl. mange børn, var mødt op for at byde dyrene velkommen – tak.
Med venlig hilsen
Grundejerforening Bredballe Villapark