Ekstraordinær generalforsamling 26.09.2018

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 26. september 2018

kl. 19.30 Sognegården Bredballe Kirke.

 

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Beslutning om etablering af cykel- og gangsti på det grønne område nord for Smalager – se vedhæftet tegning.

Forslaget:

Vejle Kommune må anlægge, en af bestyrelsen godkendt cykel- og gangsti over det grønne område nord for Smalager. Stien ville være asfalteret og har en bredde på ca. 3 meter.

Baggrund.

Vejle Kommune har skrevet til bestyrelsen:

Projektet omfatter krydsningsheller på Juulsbjergvej ved Johannebjergparken samt ved Tirsbæk Bakker. Herudover opgraderes det eksisterende stisystem ved Hegnsgård og der anlægges en ny sti over Bredballe Villaparks grønne arealer til forbindelse med Johannebjergparken.

Anlæggelse af stien over GFBV´s grønne areal vil betyde, at det areal som stien bruger, bliver optaget som offentlig sti. Alle udgifter vil blive afholdt af Vejle Kommune, herunder evt. landinspektørudgifter for udskillelse af arealet i matriklen. Projektet gennemføres vederlagsfrit.”

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen.

Grundejerforeningen Bredballe Villapark

 

Udgivet i Ikke kategoriseret.