Gener ved sorte fugle

Gener ved sorte fugle

Bestyrelsen er blevet forespurgt, om der kan gøres noget ved de mange store sorte fugle, som slår sig ned på græsarealer, stier o.l.  tæt på husene med deraf følgende utryghed.

Vedrørende problemet har bestyrelsen haft kontakt til kommunen, der oplyser at krager må jages på en bestemt jagttid mens råger er fredede fugle. Regulering af råger i og ved kolonier kræver altid tilladelse fra Naturstyrelsen. Kun ejeren eller forpagteren af ejendomme, hvorpå kolonien findes, kan søge Naturstyrelsen om tilladelse til regulering og kan efterfølgende bemyndige andre til at foretage selve reguleringen. Endvidere oplyser kommunen at der især i år er mange  stankelbenslarver, som er en lækkerbisken for fuglene, hvilket forklarer de store flokke. Grundejerforeningens arealer huser ingen rågekolonier.

Se mere under Praktisk info på hjemmesiden.

Venlig hilsen,

Grønt Udvalg

Storkrage

Udgivet i Ikke kategoriseret.