Kopassere inviteret til kaffe

Tirsdag den 24. oktober på en regnfuld og forblæst eftermiddag kom Gårdejer Erling Madsen og hentede sine 5 stude hjem til gården i Stubdrup.
Studene kom løbende op ad bakken, da de hørte traktoren nærme sig vores dyrefold.
Først på eftermiddagen var Kopassere inviteret til kaffe ved folden – det var dog hurtig overstået, vejret indbød ikke til at stå stille ret længe.

 

 

Så er afgræsningssæsonen slut for i år.
Der er så mange mennesker, der har glædet sig over at kunne kom så tæt på disse fredelige dyr, og det har været en fornøjelse at se hvordan de pynter på landskabet samtidig med, at de udfører den allerbedste naturpleje på området.
De grønne områder syd for Nederager og Kystager er beskyttet natur under §3 i Naturbeskyttelsesloven.

Historisk set er det først og fremmest husdyrenes afgræsning, der har opretholdt den lysåbne naturtype som vore overdrevsområder syd for Nederager og Kystager er gode eksempler på.
For overdrevene er afgræsning stadig den mest praktiske og velegnede form for naturpleje. Dyrenes afgræsning er med til at fjerne næringsstoffer, og skaber den variation i plantedække og næringsstoffordeling, som er med til at gøre overdrevet så artsrigt. Et overdrev med mange sjældne planter og insekter skal afgræsses af dyr som er skånsomme overfor disse. Oftest er kvæg de mest velegnede til at vedligeholde græsning på artsrige overdrev.

I løbet af sommeren 2017 har vi været udfordret mht vandforsyning til dyrene, men nu hvor der ergravet to vandhuler i bunden af folden, håber vi at vandforsyningen er sikret.

Udgivet i Ikke kategoriseret.