Nyt fra Skov- og Grønt Udvalg

Nyt fra Skov- og Grønt Udvalg

De store smukke åbne bakkede grønne områder syd for Kyst- og Nederager er omfattet af Naturbeskyttelsesloven paragraf 3 og er registreret som overdrev. Dette betyder at Grundejerforeningen er forpligtet til at bevare det åbne landskab og vedligeholde skovgrænsen. Skoven må ikke brede sig ind i et beskyttet overdrev. Mandag, den 20. juli blev der foretaget en oprydning af skovkanten på et begrænset område. Samme dag er der truffet aftale med anlægsgartneren OCK, om at oprydningsarbejdet gøres helt færdigt. Det vil sige at traktorsporene udjævnes og der såes græs på den bare jord.
2015-07-20 08.06.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samme dag blev der også påbegyndt oprydning af skovbunden i den del af skoven, der kaldes panoramaskoven. Den strækker sig fra den vestlige ende af Vangeager til den østlige ende af Skovager. Der er taget særlig hensyn til de markerede fokustræer, der skal sikre skovens karakter i årene fremover. Arbejdet forventes afsluttet i uge 31.
2015-07-20 10.33.16

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret.