Skt. Hans fest 2018

Den 19. juni 2018 har TREKANTBRAND udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at afbrændingsforbuddet ophæves med virkning fra og med den 19. juni 2018.

Sammen med ophævelsen af forbuddet er der dog blevet indført en række afstandsmæssige krav i forbindelse med afbrænding af dette års Sankt Hans bål.

Der er således bl.a. fastsat et krav om, at bålet skal være ”60 meter fra let antændelige markafgrøder”(det såkaldte afstandskrav).

Området, hvor vi samles til Sankt Hans med spejdernes aktiviteter, musik osv., vil være nyslået, og det tørre græs vil ligge over det hele. Placeringen af vores Sankt Hans bål betyder, at vi ikke vil kunne opfylde afstandskravet.

Selv om der således i år ikke vil være mulighed for at samles om bålet og sende heksen til Bloksbjerg, opfordrer Grundejerforeningen alle til at møde op som vanligt. Lad os hilse på hinanden, støtte op om spejdernes aktiviteter, hilse på køerne, ønske hinanden en god sommer og nyde vores enestående område og glæde os over den smukke udsigt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tryk her for at læse mere om Skt. Hans fest

Udgivet i Ikke kategoriseret.