Til naboer til skov for GFBV

Til naboer til skov for Bredballe Villapark Grundejerforening

Til orientering Bredballe, november 2022

Vi sætter stor pris på et godt naboskab, og derfor vil vi orientere jer om de opgaver, vi skal i gang med.

Opgave 1 – 3 bøgetræer

Vi har 3 bøgetræer (på den østlige kant i Panoramaskoven mellem Skovager og Højstrupvej), der i forbindelse med udstykningen af Højstrupvej blev reduceret i muligheden for en fortsat udvikling i rodnettet. Vor skovfoged har oplyst, at nu er tiden kommet til et få træerne taget ned. Dette gøres ved topkapning af 2 meget professionelle topkapper, der tillige arbejder for Banedanmark, når vanskelige træer på banestrækninger skal tages ned.

Dette arbejde vil blive gennemført med forventet opstart indenfor de kommende 14 dage.

Når tæerne tages ned, vil grene blive lavet til flis og stammen vil blive skåret i forskellige længder, stammen bliver liggende i skovbunden til styrkelse af biodiversiteten i skoven. Den flis der laves, er I velkomne til at hente i sække / trillebør inden jul.

Opgave 2 – 3 asketræer og 1 bøgetræ

Vi har i den øvrige Panorama Skov i området syd for Skovager, 3 asketræer der har en hældning mod syd ovenfor Tirsbjergvej og et udgået bøgetræ i det sydvestlige hjørne ud for Skovager mod Fjordtoften.

Træerne bliver trukket ned med wire i fuld længde og skåret op til brug for biodiversiteten i skovbunden.

Der er ingen umiddelbar risiko for at træerne vælter, hvorfor dette arbejde bliver udført, når vor leverandør har fuldendt plantesæsonen. Arbejdet forventes udført i december eller i starten af det nye år, når vejret tillader det.

 

Med venlig hilsen

Formand for skovudvalget

Jan Knudsen

Bredballe Villapark Grundejerforening

Udgivet i Ikke kategoriseret.