Har du lyst til at være kopasser?

Har du lyst til at være kopasser?

I anledning af skiftet fra fårefold til kreaturfold, har Grundejerforeningen indgået samarbejdsaftale med en landmand, der stiller 4 stude til rådighed i perioden fra april/maj til oktober. Vores del af aftalen er, at dyrene skal tilses en gang om dagen.

At være kopasser for en uge, indebærer følgende opgaver:

Dagligt tilsyn med dyrene

· Optælling – der skal være 4 køer
· Har køerne det godt?

Hvis en af køerne udskiller sig markant fra de andre, kan det være tegn på mistrivsel/sygdom. Kontakt da Gårdejer Erling Madsen eller et bestyrelsesmedlem.

Vagten skifter hver søndag aften

Søndag aften skal den afgående vagt sende SMS besked til den, der skal overtage vagten i den kommende uge. SMS beskeden skal bekræftes modtaget.

Har du lyst til at varetage denne dyrepasser opgave for en uge eller to, hører vi gerne fra dig. Som tak, kvitterer gårdejeren med 5% rabat på kødet i gårdbutikken.

Venlig hilsen,

Grønt Udvalg

Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling

Grundejerforeningen Bredballe Villapark indkalder hermed til ordinær generalforsamling

tirsdag, den 29. marts 2016 kl. 19.30 på Bredballe Sognegaard, Kirkebakken, 7120 Vejle Øst

Dagsorden jf. vedtægterne. Læs den husstandsomdelte indkaldelse her

Venlig hilsen,

Bestyrelsen

Infohæfte 2015 – Årets gang i GFBV

Infohæfte 2015 – Årets gang i GFBV

Læs Infohæftet – Årets gang i Grundejerforeningen 2015 her.

Tidligere års udgaver findes på Arkiv under fanebladet Foreningen.

God læselyst !

 

Nyt fra Skov- og Grønt Udvalg

Nyt fra Skov- og Grønt Udvalg

De store smukke åbne bakkede grønne områder syd for Kyst- og Nederager er omfattet af Naturbeskyttelsesloven paragraf 3 og er registreret som overdrev. Dette betyder at Grundejerforeningen er forpligtet til at bevare det åbne landskab og vedligeholde skovgrænsen. Skoven må ikke brede sig ind i et beskyttet overdrev. Mandag, den 20. juli blev der foretaget en oprydning af skovkanten på et begrænset område. Samme dag er der truffet aftale med anlægsgartneren OCK, om at oprydningsarbejdet gøres helt færdigt. Det vil sige at traktorsporene udjævnes og der såes græs på den bare jord.
2015-07-20 08.06.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samme dag blev der også påbegyndt oprydning af skovbunden i den del af skoven, der kaldes panoramaskoven. Den strækker sig fra den vestlige ende af Vangeager til den østlige ende af Skovager. Der er taget særlig hensyn til de markerede fokustræer, der skal sikre skovens karakter i årene fremover. Arbejdet forventes afsluttet i uge 31.
2015-07-20 10.33.16

 

 

 

 

 

 

 

Indbydelse til Skt. Hans fest

Indbydelse til Skt. Hans fest

Kom og vær med til en hyggelig aften på friarealet v/ Kystager tirsdag d. 23. juni 2015 fra kl. 19.30

Bålet tændes kl. 20. Årets båltaler er Trine V. Jensen, ny skoleleder på Kirkebakkeskolen.

Gro, Bay & Vendt står for aftenens musikalske underholdning fra kl. 19.30 – 20.00 og 20.45 – 21.30

FDF Vejle 5 sælger øl, vand, slik og chips, Kaffe & dessert på pladsen.

Præmie til børnenes grimmeste og flotteste heks.

Se den husstandsomdelte indbydelse her.

Velmødt!

Festudvalget Bredballe Villapark

Årets affaldsindsamling en succes

Årets affaldsindsamling en succes

Rigtig god stemning til dette års affaldsindsamling søndag, 19. april.

Vi var 20 glade og engagerede affaldsindsamlere.

Vinderen af gavekortet til Bredballe Centerets bager, PA Brød, gik til Mette Dam fra Runeager for en ekstra stor indsats.

En stor tak til alle der var med.

Venlig hilsen

Grønt Udvalg i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Grønt Forum

Stemningsbilleder fra dagen:

2015_affaldsindsamling1 2015_affaldsindsamling2

2015_affaldsindsamling3 2015_affaldsindsamling4

2015_affaldsindsamling5

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling

mandag, 16. marts 2015 kl. 19.30 i Sognegården

Indkaldelse med dagsorden, regnskab og budget er blevet husstandsomdelt, og kopi findes under fanen “Referat og regnskab“.

Nyt fra Grønt Udvalg

Nyt fra Grønt Udvalg

November 2014

Ultimo november blev der lagt stabilgrus på hele stien fra Kystager, forbi fårehuset og langs dyrefolden, så det er muligt at gå tur iført normalt fodtøj.

2014-12-13 12.53.12