Hegn omkring dyrefolden

Det meget gamle hegn omkring dyrefolden er blevet fjernet. Et nyt el hegn forventes på plads inden for de næste 14 dage.
Derefter er folden klar til sommer afgræsning med kreaturer ligesom vi plejer at gøre.

Generalforsamling 2018

Indkalder hermed til ordinær generalforsamling

 

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:30 i

Sognegården

Kirkebakken

7120 Vejle Øst

 

Kopassere inviteret til kaffe

Tirsdag den 24. oktober på en regnfuld og forblæst eftermiddag kom Gårdejer Erling Madsen og hentede sine 5 stude hjem til gården i Stubdrup.
Studene kom løbende op ad bakken, da de hørte traktoren nærme sig vores dyrefold.
Først på eftermiddagen var Kopassere inviteret til kaffe ved folden – det var dog hurtig overstået, vejret indbød ikke til at stå stille ret længe.

 

 

Så er afgræsningssæsonen slut for i år.
Der er så mange mennesker, der har glædet sig over at kunne kom så tæt på disse fredelige dyr, og det har været en fornøjelse at se hvordan de pynter på landskabet samtidig med, at de udfører den allerbedste naturpleje på området.
De grønne områder syd for Nederager og Kystager er beskyttet natur under §3 i Naturbeskyttelsesloven.

Historisk set er det først og fremmest husdyrenes afgræsning, der har opretholdt den lysåbne naturtype som vore overdrevsområder syd for Nederager og Kystager er gode eksempler på.
For overdrevene er afgræsning stadig den mest praktiske og velegnede form for naturpleje. Dyrenes afgræsning er med til at fjerne næringsstoffer, og skaber den variation i plantedække og næringsstoffordeling, som er med til at gøre overdrevet så artsrigt. Et overdrev med mange sjældne planter og insekter skal afgræsses af dyr som er skånsomme overfor disse. Oftest er kvæg de mest velegnede til at vedligeholde græsning på artsrige overdrev.

I løbet af sommeren 2017 har vi været udfordret mht vandforsyning til dyrene, men nu hvor der ergravet to vandhuler i bunden af folden, håber vi at vandforsyningen er sikret.

Søer til køerne

Søer til køerne

Så har Trædballe Skov og Anlæg lavet søer til køerne. Vi håber at det løser vores vandproblem.

 

Installationen af vandtruget

Desværre har kilden i dyrefolden igen været udtørret, så bestyrelsen har set sig nødsaget til at etablere en fast vandforsyning til dyrene fra Nederager 18.

Dvs. nedgravning af en slange, som er påført en vandmåler og som føres ned til et vandkar med ”svømmer”. GFBV takker hermed ejeren af Nederager 18 for hjælpen under etableringen.

Dyrefolden er atter taget i brug

Dyrefolden er atter taget i brug

Den 4. maj bød Grønt udvalg 2 kreaturer velkommen til dyrefolden. Eftersom foråret har været lidt køligt, er græsset i langsom vækst, så i første omgang er der kun 2 stude, men der kommer nok én til senere. Studene er halvandet år gammel og er en blanding af 3 racer,

jersey, sortbrogede og røde.

 

Den første halve time var de stille og spiste ivrigt, derefter løb de op og ned af skrænten og begyndte at undersøge deres sommerbolig. Kreaturerne skal afgræsse dyrefolden indtil midt i oktober.

De tilhører gårdejer Erling F. Madsen som driver et økologisk landbrug.

 

Forårsrengøring – affaldsindsamling april 2017

Forårsrengøring – affaldsindsamling april 2017

Igen i år, i den første weekend i april, var der affaldsindsamling i vores grundejerforening. Det arrangeres hvert år i samarbejde med Grønt Forum Vejle Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Grøntudvalg udleveret handsker og poser til de fremmødte. I år havde vi fokus på vores fælles grønne områder og legepladserne.

 

Gavekortet til P.A. Andersen blev vundet af familien fra Kornager. De var meget engagerede og gjorde en grundig indsats for nærområdet.

Vel mødt igen til næste år den første weekend i april.

 

 

Vejle Kommune ruller den sorte løber ud

Vejle Kommune ruller den sorte løber ud

Vejle Kommune lægger i 2016/2017 ny asfalt på 228 km veje rundt omkring i hele kommunen. Det er et historisk stort projekt – strækningen svarer til over 10 procent af alle asfaltveje i Vejle Kommune.

I den forbindelse inviterer Vejle Kommune alle borgene i Bredballe Villapark til Skurmøde / informationsmøde om asfaltprojektet

Torsdag den 30 marts 2017, mellem kl. 15:00-18:00.
Sted: Parkeringspladsen ved Bredballe Center

Læs mere her, og se oversigtskortet over hvilke veje der bliver berørt.