Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling jf. vedtægterne mandag, den 13. marts 2017 kl. 19.30 i Sognegården. Indkaldelsen bliver husstandsomdelt senest 8 dage før generalforsamlingen. Læs den allerede her.

Generalforsamlingen er annonceret i hhv. Ugeavisen Vejle den 8.2 samt Vejle Amts Folkeblad den 11.2.17.

 

 

Infohæfte “Året der gik 2016”

Infohæfte “Året der gik 2016”

Dette års infohæfte er nu blevet husstandsomdelt, men kan også hentes her.

God læselyst!

Venlig hilsen,

Bestyrelsen

Kvierne siger farvel

Kvierne siger farvel

Afgræsningssæsonen er ved at nærme sig sin afslutning og “vores” kvier hentes hjem i løbet af oktober. Alle 3 har det godt, men desværre aborterede den ene kvie sin kalv for nogle uger siden.

Dyrefoldens vandhul er mod alt forventning tørret ind, så vi får lov til at hente vand fra Nederager 16 til den store stålbalje, der er placeret ved dyrefoldens indgang.

Vi siger tak til landmand Erling Fischer Madsen for lån af kvierne og til alle de frivillige medlemmer der har været kopassere i denne sæson. Der er sendt en invitation ud til kopasserne til et lille traktement samt info omkring rabat ved køb af kød.

Hvis du har taget nogle gode billeder af dyrene, må du meget gerne sende dem til hjemmesideudvalget på info@bredballe-villapark.dk. Det kan være at de kan bruges på Grundejerforeningens hjemmeside www.bredballe-villapark.dk. På forhånd tak.

Venlig hilsen,

Grønt Udvalg

Ny formand / konstituering af bestyrelsen

Ny formand / konstituering af bestyrelsen

Jens Nielsen har af personlige årsager valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i Grundejerforeningen.

Ny formand er Anna K. Kjeldsen, Underager 9.

Lena Djurhus (1. suppleant), Grønager 19 har overtaget Jens´ udvalgsposter i hhv. Grønt Udvalg og Festudvalg.

Bestyrelsen takker Jens for det store arbejde han har lagt i Grundejerforeningens regi igennem de sidste 5 år.

På Grundejerforeningens hjemmeside www.bredballe-villapark.dk finder du nærmere oplysninger om bestyrelsen og de forskellige udvalgsposter.

Invitation til årets Skt. Hans fest

Invitation til årets Skt. Hans fest

Kom og vær med til en hyggelig aften på friarealet v/ Kystager torsdag d. 23. juni 2016 fra kl. 19.30

Bålet tændes kl. 20.30.

Bjarke står for aftenens musikalske underholdning.

FDF Vejle 5 sælger øl, vand, slik og chips, Kaffe & dessert på pladsen.

Præmie til børnenes grimmeste og flotteste heks.

Se den husstandsomdelte indbydelse her.

Velmødt!

Festudvalget Bredballe Villapark

3 sortbrogede kvier nu ankommet

3 sortbrogede kvier nu ankommet

Tirsdag aften, den 18. maj, ankom 3 sortbrogede kvier til vores dyrefold. koer1Det ser ud som om, at de allerede befinder sig godt og nyder udsigten ligesom os andre.

Køerne er 16 måneder gamle. De er drægtige og skal kælve i foråret 2017. Kvierne vil afgræsse dyrefolden indtil ca. uge 41 – 42. Der er lavet en vagtplan for de medlemmer af Bredballe Villapark, der har meldt sig til at tilse dyrene.

Vi har fået mange henvendelser fra folk, der savner fårene. Dyrene pynter ganske enkelt på landskabet. Men de gør også meget andet.

De åbne grønne områder syd for Nederager og Kystager betegnes som ”overdrev”, der er en beskyttet naturtype. Hvis overdrevene ikke bliver græsset, vil de med tiden gro til, og de mange særegne planter vil forgå. koer4

Ja, det kan lyde pudsigt, at dyr, der træder ” det hele i stykker”, giver mere liv i naturen. Men forklaringen er, at dyrene skaber lys og såbed til alle de små planter og svampe, der kan trives i det åbne landskab, der ikke er gødet, sprøjtet eller pløjet igennem. Der er næsten symbiose mellem dyrene og de små planter, svampe og insekter. De hjælper hinanden, men ingen af dem må overudnytte de andre.

En naturlig årscyklus af græsning i naturen foregår groft sagt således:

I senvinteren er der ved at være spist helt op, og dyrene æder mange kviste og grene. De er ret magre. En naturko kan f.eks. let tabe 50-70 kg i en vinter og tage dem på igen  i løbet af foråret. Det passer fint, for i marts og april, når solen får magt, varmes den tætgræssede jord hurtigt op, og nye små frø spirer, og insekter i hi under jorden kommer op.

Gennem april, maj og juni er de græssende dyr bagefter, der er alt for meget mad.

Det betyder, at blomsterne, mange af dem i hvert fald, kan nå at blomstre og sætte frø, og insekterne formerer sig inden de græssende dyr hen på efteråret kommer bedre med. Det lave efterårsgræs gavner svampene og de insekter og blomsterfrø, der nu igen skal finde ned i jorden og overvintre.

I samarbejde med Grønt Forum vil der bliver opsat et informationsskilt ved dyrefolden.

Grønt Udvalg ønsker alle nogle gode ture til dyrefolden

 

Bredballe Villaparks 40 års jubilæum

Bredballe Villaparks 40 års jubilæum

Folkelig, festlig, og fornøjelig

Søndag den 1. mai, på årets første rigtige varme og solbeskinnede dag, mødte godt 300 mennesker op på legepladsen ved Tirsbækvej for at markere Grundejerforeningens 40 års jubilæum.

Der var mange børnefamilier med tæpper og de gav sig god tid til at nyde fælleskabet.

Ca. 50 mennesker gik på skovvandring i Grundejerforeningens godt 5 hektar skov, sammen med Naturvejleder Steen Hedrup. Han understregede, hvor vigtigt det er, at vi mennesker har let adgang til naturområder i vores daglige liv. I Bredballe Villapark er man særlig heldig.

Da Bredballe Villapark blev udstykket til boligområde, blev godt 5 hektar skov og godt 6 hektar overdrev/åbne grønne bakker en del af udstykningen og grundeejerforeningens fælleseje.

På legepladsen var der bål, hvor KFUM spejderne serverede ristede skumfiduser, DDS spejderne sørgede for børnene kunne følge en rute med kompas som hjælpemiddel og en ballonklovn med et trylleshow.

Der var besøg af Bredballe Idrætsforenings fodboldspillere, som spillede med børnene. Kl.15 var der gratis kaffe / sodavand og en 40 meter lang kagemand!

kagemand

 

naturvandring

 

 

klovn

Gener ved sorte fugle

Gener ved sorte fugle

Bestyrelsen er blevet forespurgt, om der kan gøres noget ved de mange store sorte fugle, som slår sig ned på græsarealer, stier o.l.  tæt på husene med deraf følgende utryghed.

Vedrørende problemet har bestyrelsen haft kontakt til kommunen, der oplyser at krager må jages på en bestemt jagttid mens råger er fredede fugle. Regulering af råger i og ved kolonier kræver altid tilladelse fra Naturstyrelsen. Kun ejeren eller forpagteren af ejendomme, hvorpå kolonien findes, kan søge Naturstyrelsen om tilladelse til regulering og kan efterfølgende bemyndige andre til at foretage selve reguleringen. Endvidere oplyser kommunen at der især i år er mange  stankelbenslarver, som er en lækkerbisken for fuglene, hvilket forklarer de store flokke. Grundejerforeningens arealer huser ingen rågekolonier.

Se mere under Praktisk info på hjemmesiden.

Venlig hilsen,

Grønt Udvalg

Storkrage

Bredballe Villapark fejrer 40 års jubilæum

Bredballe Villapark fejrer 40 års jubilæum

Grundejerforeningen fejrer 40 års jubilæum den 1. maj 2016 – kom og vær med

Se programmet, der er blevet husstandsomdelt her

Venlig hilsen

Festudvalget